man zit op muurtje en vrouw haalt boodschappen uit fietsmand

Wie vallen er onder mijn eerste-, tweede- en derdegraads familieleden?

Eerstegraads familieleden

 • Partner (met wie je samenwoont en staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland)
 • Ouders (ook adoptie- en stiefouders)
 • Schoonouders
 • Jouw kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen)
 • Schoondochters en -zonen

 

Tweedegraads familieleden

 • (Stief)broers
 • (Stief)zussen 
 • Kleinkinderen
 • Opa's en oma's
 • Schoonzussen en zwagers

 

Derdegraads familieleden

 • Ooms en tantes
 • Neven en nichten (kinderen van jouw broer of zus) 
 • Overgrootouders
 • Achterkleinkinderen  


Mocht er met deze familieleden iets gebeuren dan ben je daar gelukkig voor verzekerd. Je mag dan terugreizen naar huis. Dit kan bij overlijden, ernstige ziekte of een ernstig letsel door een ongeval. Voor familieleden in de eerste- of tweedegraads vergoeden we 100% van de annuleringskosten. Als het gaat om derdegraads familieleden óf vrienden en huisgenoten, geldt dat we 75% vergoeden.Samen het een b'tje beter doen? Join Besured!

illustratie OK handgebaar

Een b'tje inspiratie?

Op vakantie is een glimlach universele valuta. Zet hem zeker in! 😊

Op deze pagina lees je in 't kort hoe het zit. Meer weten? Bekijk het dekkingsoverzicht of duik in de uitgebreide voorwaarden.

Contact

Chat Bel Mail