man en vrouw zetten boeken in minibieb op straat

Ons beheerst beloningsbeleid

Besured is een dochteronderneming van Centraal Administratiekantoor Dordrecht BV, hierna te noemen CAK.
 

Het beloningsbeleid van CAK en haar dochterondernemingen is eerlijk en passend. Gericht op het verbeteren, aantrekken en behouden van gekwalificeerde en fijne medewerkers.
 

CAK betaalt haar medewerkers voor een groot deel op basis van een vast salaris. De variabele beloningsregeling maakt voor een beperkt aantal onderdelen in het CAK onderdeel uit van het salarishuis.
 

Dit gaat over het volgende:

  • Het onderdeel dat zich bezighoudt met het adviseren van schadeverzekeringen.
  • Het onderdeel dat zich bezighoudt met het adviseren van levensverzekeringen en hypotheken.
  • Het onderdeel dat zich bezighoudt met het verhalen van claims rondom letselschade.


De totale uitgekeerde variabele beloning is nooit meer dan 20% van het totaal aan uitgekeerd vast inkomen. Dit maximum geldt voor heel CAK.
 

Voor individuele medewerkers geldt het uitgangspunt dat de variabele beloning niet meer is dan 20% van het vaste inkomen. Het vaste inkomen bestaat uit 12 keer het maandelijkse basissalaris en 8% vakantiegeld. Aan individuele medewerkers wordt nooit meer dan 20% van het vaste inkomen uitgekeerd. Alleen voor medewerkers die vóór 1 januari 2023 in dienst waren, kan de variabele beloning in 2023 nog wat hoger zijn, maar nooit meer dan 100% van het vaste inkomen. 


Om als medewerker in aanmerking te komen voor een (deel van de) variabele beloning, bestaat minimaal 50% van de criteria uit niet financieel gerelateerde criteria (kwalitatieve criteria).
 

De criteria zijn:
(1) Opleiding: lopende programma's worden binnen een maand na beschikbaarheid afgerond.
(2) Klanttevredenheid: de beoordeling van onze klanten zijn over de afgelopen drie maanden gemiddeld minimaal een 8.
(3) Kwaliteit van advies: deze geldt alleen voor hypotheekadviseurs, waarbij het first time right percentage minimaal 75% is.
 

Als niet aan bovenstaande kwalitatieve criteria wordt voldaan, kan de variabele beloning lager zijn.
 

Over 2023 heeft CAK € 222.389 aan medewerkers, vallend onder vergunninghoudende activiteiten aan variabele beloning uitgekeerd. Er zijn geen medewerkers met een beloning van meer dan € 1.000.000 op jaarbasis.

Contact

Chat Bel Mail